Inline HTML
  • Peneraju Juruteknik Pesawat Berlesen
  • Peneraju Skil – Perakaunan
  • Peneraju Profesional – Pensijilan Perakaunan
  • Peneraju Profesional Akauntan


Mengenai Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera

Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera merupakan satu inisiatif di bawah Hala Tuju Ekonomi Bumiputera yang dilancarkan oleh TERAJU di bawah Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri yang bertumpu untuk mengukuhkan pembinaan keupayaan Bumiputera secara sejagat dan berterusan. Antara objektif Yayasan ini termasuk meningkatkan kualiti, kuantiti dan keberkesanan bakat-bakat Bumiputera sejajar dengan usaha Kerajaan dalam menaiktaraf Malaysia ke arah negara berpendapatan tinggi melalui pendidikan akademik dan juga vokasional. Tugas Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera adalah untuk memastikan bahawa keupayaan dan kepakaran bakat-bakat Bumiputera akan terus membangun untuk berdaya saing secara kompetitif di peringkat global.

Ketahui lebih lanjut>>